Thi-Lien-Anh Nguyen

Thi-Lien-Anh Nguyen

個人情報

年齢: 37
誕生日: 17 4月

自己紹介:

Vui vẻ, thích hoạt động, thích giúp đỡ.

Helpful, happy, dreamy.

言語

使用可能言語:

  • ベトナム語 | 母国語
  • 英語 (イギリス) | 中級

学習中の言語:

  • ラトビア語 | 初心者