Tuấn Nguyễn Hữu

Tuấn Nguyễn Hữu

個人情報

年齢: 30
誕生日: 25 9月

自己紹介:

Nguyễn Hữu Tuấn - 25/09/1989

tình trạng: đang độc thân

nghề nghiệp: trang trí nội thất

sở thích: bóng đá, guitar, võ thuật..

言語

使用可能言語:

  • ベトナム語 | 母国語

学習中の言語:

  • ルーマニア語 | 初心者