nancy mendyk

nancy mendyk

個人情報

年齢: 16
誕生日: 13 9月

自己紹介:

Uczeszczam do Gimnazjum o profilu muzycznym. Lubie sluchac muzyki. Gram na trzech instrumentach.

言語

使用可能言語:

  • ドイツ語 (ドイツ連邦共和国) | 母国語
  • ポーランド語 | 母国語

学習中の言語: